Problemem w radiofonii DAB+ jest obecnie procent pokrycia kraju. Jest jeszcze wiele miejsc na terenie Polski, w których odbiór radia DAB+ jest niemożliwy...
Stacje radiowe nadawane na zakresie fal Długich charakteryzują się dużym zasięgiem, ale nadawanie na tym zakresie posiada też wady...